Našimi nejvýznamnějšími zákazníky jsou:

  • Armáda České republiky
  • Správa státních hmotných rezerv ČR
  • Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

  • Fakultní nemocnice Hradec Králové

  • Nemocnice Pardubického kraje a.s.
  • SÚJCHBO, v.v.i.

  • TTK-HK, spol. s r.o.

  • Freudenberg Sealing Technologies s.r.o.

  • DEKONTA, a.s.