O nás

V současné době naše společnost zaměstnává ca. 120 pracovníků různých profesí, včetně konstruktérů a vývojových pracovníků. Kromě dílen pro montáž instalací zástaveb do vozidel a kontejnerů, strojírenských a truhlářských prací, má společnost vlastní práškovou lakovnu, středisko povrchových ochran, technologie pro přesné CNC obrábění oceli, CNC řezání plechu atd. Je proto schopna poskytovat většinu operací samostatně ve svých vlastních prostorách.

Podpora z Evropských fondů

Projekt “MEDTEC-VOP, SPOL. S R.O. – ENERGETICKÉ ÚSPORY NA VÝMĚNU STROJE” je spolufinancován Evropskou unií.

Prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním areálu dojde ke snížení energetické náročnosti výroby.

Historie

Společnost MEDTEC-VOP, spol. s r.o. byla založena v roce 1996 a dne 1. července 1998 na základě privatizace převzala veškerá práva a povinnosti státního vojenského servisního podniku Vojenský opravárenský podnik 064 Hradec Králové.

MEDTEC-VOP, spol. s r.o. je nástupcem společnosti s významnou tradicí díky dlouhodobé spolupráci s Armádou České republiky, která začala již v roce 1948.