• Certifikát pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2015, registrační číslo certifikátu 04 100 011819, auditorská společnost TÜV NORD CERT GmbH Essen, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, B.R.D.
  • Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČOS 051622 (AQAP 2110), číslo osvědčení 47/8-2005
  • Potvrzení NBÚ o prověření firmy na styk s utajovanými skutečnostmi do stupně "Důvěrné", číslo potvrzení 000336
  • Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů o schválení technické způsobilosti č. N-743/I na provádění úprav interiérů vozidel na sanitní verze
  • Oprávnění k výrobě, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb., bod 3.3.2, číslo oprávnění L-P2-02/2, vydané Úřadem pro civilní letectví
  • společnost vlastní téměř 20 užitných vzorů pro oblast zástaveb vozidel, užitné vzory jsou zaregistrovány u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky